Тел :+359879916600;+3598870874341; e-mail: new.vision.2015.de@gmail.com

Политика:

Политика:

Политиката на фирмата е гарантиране на качеството чрез постоянен контрол,
отговорност, коректност и доверие в отношенията с клиенти и партньори.
Мотивираща специална политика към персонала.